Yukarıdaki açıklamalara göre cumhuriyetin Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen Cumhuriyet Fazilettir sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Yukarıdaki açıklamalara göre cumhuriyetin Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir?

– Halk seçme ve seçilme hakkını verilerek devlet yönetiminde söz sahibi olması sağlanmıştır.

– Cumhuriyet yönetimi ile halkın kendi kendisini yönetmesi sağlanmıştır.

– Demokrasi uygulamaya konularak çoğulcu yönetim anlayışı benimsenmiştir.

– Vatandaşların temel hak hürriyetleri yasalar ile güvence altına alınmıştır.

– Devletin vatandaşlara karşı görev ve sorumlulukları ile vatandaşların hak ve ödevleri yasalarla düzenlenmiştir.

– Vatandaşların hak ve hürriyetlerini eşit bir şekilde kullanmaları sağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.