yüzükoyun, iskemle, ebe, Çelik Çomak metni kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını tahmin edi­niz.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen Çelik Çomak etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Metnin bütününden yola çıkarak aşağıdaki kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını tahmin edi­niz. Tahminlerinizi kelimelerin yanlarına yazınız. Sözlükten kelimelerin anlamlarına bakarak tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. Kelimeleri birer cümle içinde kullanarak tahminlerinizin altları­na yazınız.

yüzükoyun: yüzü yere bakacak şekilde yere uzanmak.
– Yatarken yüzükoyun uyuyanlarda kalp sorunları görülebiliyormuş.

iskemle: küçük sandalye
Balkondaki iskemleye oturup etrafı seyrettim.

ebe: çocuk oyunlarında oyunun kuralları gereği diğer çocukları bulması gereken kişi
– Hızlı koşsam da ebe beni sobeledi.

hile: isteyerek birini yanıltmaya, adatmaya çalışmak
Oyunda hile yapan çocuklar hiç sevilmez.

sobe: saklambaç oyununda ebenin veya saklananlardan birinin sayma yerine ulaştığında söylediği söz.
Ebe bu kez bütün çocukları sobeledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir