Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek metni, noktalama işaretleri etkinliği

8.sınıf Türkçe dersi için verilen Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki metinde yer alan yay ayraçların içine uygun noktalama işaretlerini yazınız. Refik Halid Karay-Eskici Hikayesi:

Fakat vapur şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca kendisini bir durgunluk aldı(:) Kalanlar bilmediği bir dilden konuşuyorlardı ve ona İstanbul’daki gibi:

“Hasan gel!“, (“)Hasan git!(“) demiyorlardı(;) ismi değişir gibi olmuştu(.) Hassen şekline girmişti(.)
Hayfa’ya çıktılar ve onu bir trene koydular(.) 
Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu(.) Hasan köşeye büzüldü(;) bir şeyler soran olsa da susuyordu(,) yanakları pençe pençe(,) al al olarak susuyordu(.) Portakal bahçelerine dalmış(,) göğsünde bir katılık(,) gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm(,) daima susuyordu(.)

Fakat hem baştan başa çiçek açmış, hem yemişlerle donanmış güzel(,) ıslak bahçeler de tükendi(;) zeytinlikler de seyrekleşti(.) 
Yamaçlarında keçiler otlayan kuru(,) yalçın(,) çatlak dağlar arasından geçiyorlardı(.) Bu keçiler kapkara(,) beneksiz karaydı(;) tüyleri yeni otomobil boyası gibi aynamsı bir cila ile kızgın güneş altında(,) pırıl pırıl yanıyordu(.) 
Bunlar da bitti(;) göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı(;) ne ağaç vardı ne dere ne ev(!) Yalnız ara sıra kocaman kocaman hayvanlara rast geliyorlardı(;) çok uzun bacaklı(,) çok uzun boylu(,) sırtları kabarık(,) kambur hayvanlar trene bakmıyorlardı bile(…) Ağızlarında beyazımsı bir köpük çiğneyerek dalgın ve küskün arka arkaya(,) ağır ağır(,)yumuşak yumuşak, iz bırakmadan ve toz çıkarmadan gidiyorlardı(.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.