“Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metnini dil, anlatım ve içerik özellikleri açısından değerlendiriniz.

8.sınıf Türkçe dersi için verilen Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Okuduğunuz metnin dil, anlatım ve içerik özelliklerini değerlendirmek ama­cıyla aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Soruların sonundaki noktalı yerlere de ulaştığı­nız sonucu yazınız.

  • Okuduğunuz metinde cümleler genellikle kaç kelimeden oluşmuştur?

“Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek” metnindeki cümleler genellikler 5 kelimeden oluşmuştur.

  • Anlamını bilmediğiniz kelimelerin sayısı ne kadardır?

Anlamını bilmediğim 3 kelime var. (Harikulade, teessüf, muhakkak)

  • Yazarın verdiği örnekler akılda kalıcı mıdır?

Yazarın yaşlı arkadaşı ile ilgili anlattıkları gibi örnekleri akılda kalıcıdır.

  • Metinde sebep-sonuç, amaç-sonuç ilişkileri kurulmuş mudur?

Evet kurulmuştur. Zamanı iyi kullanmazsak ileride pişmanlık duyacağımız ve memleketimize faydalı olmak için zamanı iyi kullanarak kendimizi yetiştirmemiz gerektiği anlatılmıştır.

  • Metinde düşünceyi geliştirme yolları kullanılmış mıdır? Kullanıldıysa halleri kullanılmıştır?

Tanık gösterme: yazarın yaşlı arkadaşının konuşturulması.

Benzetme: zamanın dörtnala gitmesi

  • Metinde verilen örnekler yeterli midir?

Biraz daha dazla örnek verilebilirdi. Memlekete faydalı olunmayla ilgili bir örnek ile konu daha iyi anlatılabilirdi.

  • Yazarın duygu ve düşüncelerini bize aktarma tarzını içten ve samimi buldunuz mu?

Yazıda çok fazla duygulara yer verilmemiş. Daha çok tavsiye niteliğinde bir yazı olmuş. Yazı duygularla zenginleştirilerek daha samimi ve içten bir hava oluşturulabilirdi.

  • Yazarın metinde anlattığı konu güncelliğini korumakta mıdır?

Zamanın verimli ve etkin kullanılamaması günümüzde de güncelliğini ve önemini korumaktadır.

  • İçerik ile verilen örnekler birbiriyle uyumlu mudur?

Örneklerle içerik uyumludur. Yazarın arkadaşının tercüme yapmak için zamanın azlığını anlatması gibi.

  • Sorulara verdiğiniz cevaplara göre ulaştığınız sonuç nedir?

Metinde uzun cümleler ve bilmediğim kelimeler kullanılmadığı için daha kolay anlayabildim. Verilen örnekler ve sebep-sonuç ilişkileri ile metin aklımda daha iyi kaldı. Yazarın kullandığı düşünceyi geliştirme yolları anlatımı daha da güçlendirerek metinin akılda daha canlı kalmasını sağladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.