Normal oda sıcaklığı kaç derecedir?

  • Normal oda sıcaklığı kaç derecedir?

Fen bilimlerinde çok kullanılan bir terim olan NŞA kısaltmasının açılımı olan Normal Şartlar Altında tabiri ile ifade edilen Normal oda sıcaklığı 24 oC’ dir.

Fakat halk arasında kullanılan normal oda sıcaklığı tabiri ile kişilerin normal giysileri ile ortam sıcaklığını ne sıcak nede soğuk hissedecekleri sıcaklık aralığı ifade edilmektedir. Günlük hayatta normal oda sıcaklığı oturma odalarında 21 oC,  diğer odalar için en az 18 oC olmalıdır.

Yeni bebeği olan ailelerin en önemli sorularında birisi olan bebekler için ideal oda sıcaklığı değeri; yeni doğan döneminde(ilk bir ay) 22-24 oC arasında, 1 ay ila 6 ay döneminde 21-22 oC, 6 aydan büyük bebekler için 20-21 oC aralığında olmalıdır.

Deniz Suyundan Tuz Nasıl Elde Edilir?

  • Deniz Suyundan Tuz Nasıl Elde Edilir? Ülkemizdeki deniz suyundan tuz elde edilen yerler nereleridir?

Deniz suyundan tuz elde edilmesi için suyun buharlaştırılması gerekir. Bunun için deniz suyu kanallar yardımıyla “tuzla” denilen göletlere doldurulur. Tuzla göletleri geniş ve sığ şekilde tasarlanmıştır. Böylece deniz suyu özellikle sıcak ve kurak bölgelerde oluşturulan tuzlalarda güneşin ve rüzgârın etkisi ile buharlaşmakta ve geriye sadece tuz kalmaktadır. Deniz tuzu yaz sonunda toplanır. Ülkemizde deniz suyundan tuz elde edilen bölgelerin başlıcaları: Pendik (İstanbul), Tekkegöl (Edirne) ve Akçedeniz (Adana) dır.

 

Asitin kuvvetli olup olmadığını nasıl anlaşılır?

  • Asitin kuvvetli olup olmadığını nasıl anlaşılır? Kuvvetli asit nasıl tespit edilir?

Kuvvetli asitler suda %100 oranında iyonlarına ayrılır ve iyonlaşma tepkimesi tek yönlü okla gösterilir. Asitler su içerisindeki çözünürlüklerine göre kuvvetli veya zayıf asit olarak sınıflandırılırlar. Kuvvetli asitler suda %100 oranında iyonlarına ayrılırken, zayıf asitlerin çoğunluğu suda çözünmez. Asitlerin sulu çözeltideki kuvveti iyonlaşma sabiti veya asitlik sabiti olarak tanımlanan “Ka” ile ifade edilir. “Ka>1”olması asitlerin suya proton verme eğiliminin yüksek olduğunu gösterir ve bu durum kuvvetli asit olarak tanımlanır. “Ka<1” olması asitlerin iyonlaşmama eğiliminde olduğunu gösterir ve bu durum zayıf asit olarak tanımlanır.

Ayrıca pH metre gibi dijital ölçü aletleri kullanılarak asitlerin pH değeri ölçümü yapılarak kuvveti ölçülebilir. Nötr noktası olan “7” değerine yakın ölçüm değerleri zayıf asitleri gösterirken, “1” değerine yakın ölçüm sonuçları kuvvetli asitleri gösterir.

Deneylerde kullandığımız kabın adı neydi?

  • Deneylerde kullandığımız kabın adı neydi? Beher nedir?

Cam porselen veya plastikten yapılan sıvı ve muhafaza etmek veya hacimlerini ölçmek için kullanılan silindir şeklindeki kaplara beher denir. Özellikle kimya deneylerinde çözeltilerin hazırlanması, kaynatılması, çeşitli maddelerin karıştırılması, ısıtılması ve kristallendirilmesi gibi işler için cam beherler kullanılır. Bu beherler temperli camdan yüksek ısıya dayanacak şekilde üretilirler.

Viskoziteye örnek vereniz.

  • Viskozite nedir? Viskoziteye  3 örnek vereniz.

Viskozite dilimize akmazlık ve ağdalık olarak çevrilmekte ve akışkanlığa karşı gösterilen iç direnç olarak tanımlanmaktadır. Viskozitesi yüksek olan sıvıların akışkanlıkları azdır. Örnek vermek gerekirse “bal” viskozitesi yüksek bir sıvıdır. Viskozitesi yüksek olan sıvılara örnek olarak; bal, gliserin ve motor yağı verilebilir. Viskozitesi düşük olan sıvılara örnek olarak; etil alkol ve su verilebilir.

Bernoulli ilkesi ile açıklanan olaylar nelerdir?

  • Bernoulli ilkesi ile açıklanan olaylar ve bu olayların olumlu-olumsuz etkileri nelerdir?

Bernoulli prensibi bir akış­kanın akım çizgileri boyunca enerjinin korunumu ilkesi dayanır ve akım çizgileri boyunca her noktadaki kinetik enerji, basınç ve potansiyel enerji toplamı sabittir. Eğer akışkan hızında bir artış olursa bu kendini ya akışkan hızında ya da basınca azalma olarak kendini gösterir ve toplam hep aynı kalır. Örneğin akışkan basıncı; hızın büyük olduğu kesitlerde azalır, büyük olduğu kesitlerde artar.

Bernoulli ilkesi ile açıklanan olaylar:

İçinden su akan bir hortumun ucunun rastgele hareketler yapması: yangın söndürmede kullanılan basınçlı suyu hortumlarının kontrol edilmesinin zorlaşması olumsuz tarafı, sulama amaçlı olarak hortumların uçlarını çeşitli aparatlar yapılarak fıskiye şeklinde sulama yapılabilmesi olumlu tarafı

Yüksekçe bir yerden bırakılan bir kâğıt tabakasının düşerken yalpalaması: havada yalpa yaparak kağıdın yere düşerken hızlanmasının önlenmesi olumlu tarafı

Hızlı hareket eden araçların, geçtiği yerlerdeki hafif nesneleri kendine doğru çekmesi; oluşan vakum etkisinin tehlike oluşturması olumsuz tarafı

Birer iple biraz aralıklı olarak asılmış iki küre arasından üflendiğinde, bu kürelerin birbirine yaklaşması;

Farklı yönde hareket eden iki aracın karşılaştıkları sırada birbirine doğru itilmesi;

Güneş neden hareket ediyormuş gibi görünür?

  • Güneş neden hareket ediyormuş gibi görünür?

Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi bizlerin güneşi gün içinde gökyüzünde hareket ediyormuş gibi görmemize sebep olur. Ayrıca dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi gece ve gündüzün oluşmasını sağlar

Dünyanın en çok uyuyan hayvanı hangisidir?

  • Dünyanın en çok uyuyan hayvanı hangisidir? Koalalar niçin hep uyurlar?

Keseli memeli  türünde bir hayvan olan Koalalar; Avustralya’ya özgü, otçul ve ağaçta yaşayan canlılardır.  Okaliptüs ağaçlarından oluşan alanlar koalaların doğal yaşam alanlarıdır.  Başlıca beslenme kaynakları okaliptüs ve bu tür ağaçların yapraklarıdır.  Bu ağaçlarının yapraklarının kalori içeriği ve besin değeri az olduğundan koalalar çoğunlukla hareketsiz bir yaşam sürerler. Koalalar bilimsel olarak dünyanın en fazla uyuyan hayvanlarıdır ve günde 20-22 saat kadar uyurlar.

Işık yılı nedir?

Işık yılı nedir?

Işık yılı yazılışına bakılarak bir zaman ölçü birimi gibi görünse de aslında bir mesafe ölçü birimidir. Işığın boşlukta bir yılsa aldığı mesafe “Işık yılı” olarak tanımlanır ve “IY” sembolü ile gösterilir. İngilizce olarak light year (ly).

Güneş’in merkeziyle Dünya’nın merkezi arasındaki uzaklık (1 AU=149,5 milyon km ) olarak tanımlanan Astronomik birim (Astronomical Unit- AU) ile kıyasla büyük bir uzunluk birimidir. Işık yılı yıldızlar arası mesafeleri ölçmekte kullanılır.

1 IY (km) = Işık hızı (km/s) x bir yıl (saniye)

1 IY = 9 460 730 472 580 km

Dünya ve Ay arasındaki en büyük uzaklık 1,5 ışık saniyesidir.

Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık 150.000.000 kilometredir. Işık yılı olarak 8 dakika 20 saniyedir.

Yüzük ne ile tartılır?

  • Yüzük ne ile tartılır?

Kıymetli madenlerin ve değerli takıların tartılmasında gram seviyesinde yüksek ölçüm hassasiyetine sahip kuyumcu terazisi olarak isimlendirilen tartılar kullanılır. Bu teraziler genellikle 0.01 gr seviyesinde bir hassasiyet ile ölçüm yapmaktadır.