Siz yukarıdaki şemaya toplumsal bir ihtiyaç yazacak olsanız ne yazardınız.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Halka Hizmet Edenler etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Siz yukarıdaki şemaya toplumsal bir ihtiyaç yazacak olsanız ne yazardınız.

– Sokak çocuklarının korunması,

– Hayvan haklarının, sokak hayvanlarının korunması,

– Engelli insanların desteklenmesi,

– Kültürel değerlerin yaşatılması ve korunması.

Listeye yukarıdaki alanlarda toplumsal ihtiyaçları karşılanmasın devlet kurumlarına yardımcı olacak, bu alanlarda sorumluluk üstlenecek sivil toplum kuruluşları eklenebilir.

Toplumsal ihtiyaçlar:

– İhtiyaç sahiplerine yardım

– Hayvanların korunması

– Sağlık hizmetlerinin desteklenmesi

– Kadın haklarının korunması

– Doğal afetlerde halka yardım edilmesi

– Doğal çevrenin korunması

– Kültür ve sanatın desteklenmesi

– Eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi

Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlardan birini belirleyerek yazınız.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Halka Hizmet Edenler etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlardan birini belirleyerek yazınız. İhtiyaçlara hizmet eden bakanlığın adını yazarak hizmetlerini tanıtınız.

Bakanlığın adı: Sağlık Bakanlığı

Toplumsal İhtiyaç: Sağlık hizmetleri

Hizmetleri: Hastane ve aile hekimlikleri ile sağlık hizmeti vermek,

Çocuklar için ücretsiz ışı yapılması,

Yaşlılar için evde sağlık hizmeti verilmesi,

Bakanlığın adı: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Toplumsal İhtiyaç: Gençlere yönelik eğitim ve spor hizmetleri

Hizmetleri: Maddi durumu yetersiz öğrencilere kredi ve burs vermek, yurt yapmak.

Gençlerin sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri için çalışmalar yapmak.

Sizin çevrenizde bu ihtiyaçlara yönelik hangi kurumlar neler yapmaktadır?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Halka Hizmet Edenler etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Sizin çevrenizde bu ihtiyaçlara yönelik hangi kurumlar neler yapmaktadır?

Çevremizde ulaşım alanında belediyenin tüm şehri kapsayan belediye otobüsü ile ulaşım ağı var. Mahallemizdeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı aile hekimliği ve sağlık ocağı sağlık alanında hizmet veriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanı olan Polisler gece gündüz mahallemizin ve şehrimizin güveliği için çalışıyorlar. Belediye mahallemizdeki parkın bakımı, ağaçlandırılması ve çimenlerin sulanması için düzenli olarak çalışıyor. Mahallemizdeki çöpler düzenli olarak her akşam toplanıyor. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı PTT ‘ler posta ve fatura işlemlerinde hakla yardımcı oluyor.

Çevrenizde yaşayan insanların ne tür ihtiyaçları olduğunu düşünüyorsunuz?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Halka Hizmet Edenler etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Çevrenizde yaşayan insanların ne tür ihtiyaçları olduğunu düşünüyorsunuz?

Ben, çevremdeki insanların gıda, eğitim, sağlık ve çevre alanın desteklenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maddi olarak geçinmekte zorlanan aileler için onlara destek sağlayacak, onlara para kazanabilecekleri mesleklerin öğretildiği faaliyetlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Devlet tarafından sağlanan eğitim hizmetine ek olarak öğrencilerin kişisel beceri ve kabiliyetleri konusunda desteklenerek her çocuğun en az bir tane hobisi olması, güzel sanatlar, sportif faaliyetler ve el becerileri gibi farklı alanlarında desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağlık alanında sıkıntı yaşayan özellikle ihtiyar kişilerin hastaneye götürülmesi, evdeki ihtiyaçlarının karşılanması ve gerekiyor ise evde tedavilerinin yapılması gibi konularda hizmet verecek kurum ve kuruluşlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.  Çevre sorunlarına, sokak hayvanlarına ve doğaya karşı toplumda duyarlılık ve hassasiyet oluşturacak etkinlik ve çalışmalar yaparak bu alanlarda çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Ülkemizdeki yazı ile kanjiyi karşılaştırdığınızda hangisini öğrenmek daha kolaydır?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Keşfe Çıkalım etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Ülkemizdeki yazı ile kanjiyi karşılaştırdığınızda hangisini öğrenmek daha kolaydır? Neden?

Bizim kullandığımız Latin alfabesini öğrenmek daha kolaydır. Başlangıçta Japon alfabesindeki kelimelere ve kelimenin bir kısmına karşılık gelen kanjileri öğrenmek daha kolay gibi görünse de her kelime için ayrı kanji öğrenmek ve onları akılda tutmak oldukça zor olacaktır. Ayrıca kanjilerin yazımı çok zor göründüğü için yazarken zorlanacağımı düşünüyorum. Latin alfaesinde harf sayısı az olduğu ve kelime türetme konusunda sorun olmadığı için Japon alfabesine göre Latin alfabesini öğrenmek bana daha kolay gibi geliyor.

En çok hangi ülkeleri merak ediyorsunuz?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Keşfe Çıkalım etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • En çok hangi ülkeleri merak ediyorsunuz? Bu ülkelerde yaşam nasıl olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

En çok Amerika’yı merak ediyorum. İzlediğim çoğu çizgi filmlerde ve sinema filminde hep Amerika gösteriliyor. Bu ülkede yaşam bizimkinde biraz daha rahat olabilir. Çocuklar için daha büyük parklar, teknoloji ile donatılmış okullar, arabalar için daha geniş yollar olabilir.

Dünya modelinde neler dikkatinizi çekti?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Küresel Bağlantılar, Keşfe Çıkalım etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Sınıfınızdaki dünya modelini inceleyiniz. Neler dikkatinizi çekti? Söyleyiniz. Dünya modelinde ülkemizi bularak gösteriniz.

Dünya tam dik değil biraz yan durması, dünya üzerinde denizlerin çok fazla yer kaplaması dikkatimi çekti. Afrika kıtasında ülke sınırları düz çizgiler ile ayrılmışken diğer yerlerde ülke sınırlarının girintili çıkıntılı olması dikkatimi çekti. Ülkemiz ekvator çizgisinin üst kısmında ortalarda bir yerde bulunuyor.

1. Sınıfa başlayan öğrencilerin okula uyum sağlamaları için hangi faaliyetleri yapabilirsiniz?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Okulların açıldığı ilk hafta 1. Sınıfa başlayan öğrencilerin okula uyum sağlamaları için hangi faaliyetleri yapabilirsiniz?

1.Sınıfa başlayan öğrencilerin sınıflarına alışmaları ve sınıf arkadaşları ile kaynaşmaları için sınıf içinde oyunlar oynanabilir. Okulu daha iyi tanımaları için okulun çeşitli yerlerine ödül ve hediye saklanarak onlara verilecek talimatlar ile bunları bulmaları sağlanabilir. Üst sınıflardan seçilen birer ikişer kişilik temsilciler 1.sınıfları ziyaret ederek onlara okullarına hoş geldiğini söyleyerek küçük ikramlıklar dağıtabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile ulusal egemenliğimizde neler değişmiştir?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile ulusal egemenliğimizde neler değişmiştir?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla halkın kendi arasından seçtiği temsilciler ülkenin yönetilmesinde görev almaya başlamışlardır. Bir kişinin ve zümrenin devleti yönetmesi son bulmuş, halkın kendi kendini yönetmesi sağlanmıştır. Meclisin açılması ile egemenlik hakkı halka geçmiştir.

Spora merak duyan bir öğrencinin okulda yapabileceği eğitsel ve sosyal etkinlikler neler olabilir?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Spora merak duyan bir öğrencinin okulda yapabileceği eğitsel ve sosyal etkinlikler neler olabilir?

Okulda yapılabilecek eğitsel ve sosyal etkinlik olarak satranç eğitimi ve turnuvası yapılabilir. Futbol, basketbol ve voleybol takımları kurularak öğrencilerin kaynaşması ve takım ruhunu yaşaması sağlanabilir. Spora ilgi duymayan öğrenciler için ise kara kalem resim çizimi, yağlı boya resim çalışması gibi yetenek ve eğitim gerektiren alanlarda özel gruplar oluşturularak hobi kulüpleri kurulabilir. Tiyatro ve drama etkinlikleri düzenlenerek öğrencilerin kendisini ve duygularını sanatsal yollarla ifade etmesi öğretilebilir.