3. Tema ERDEMLER Tema Değerlendirme Çalışmaları soruları

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 3. Tema ERDEMLER Tema Değerlendirme Çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

6.Cümlelerde koyu yazılan kelimelerin gerçek anlamda mı yoksa mecaz anlamda mı kullanıldığını yazınız.

Kadir Bey’in bunu bir türlü fark etmemiş olması onu deliye döndürür. (MECAZ)

Çünkü ıhlamurun kokusunu alıyorum. (GERÇEK)

Asıl engelli kim acaba? Beden engelliler mi; yoksa yürek engelliler mi? (MECAZ)

Pekâlâ, bu kaşağıyı niye kırdın? (GERÇEK)

Bu sözlerin ardından oda arkadaşları gibi pişmanlık ateşiyle yandı. (MECAZ)

 

7.Cümlelerde yay ayraç ( ) içlerine uygun noktalama işaretleri koyunuz.

Arkadaşlar(!) Bu defa olsun sözümü dinleyin(.)

Oraya 8 saatte (!) gitmişler(.)

O yıl köyde kuraklık olmuştu(.) (-) Muhtar sonbahara doğru bir çözüm buldu(.)

Yaşasın(!) yarın bayram(.)

8.Cümlelerin anlam özelliklerini yazınız.

Fatih’i tanımadığı için çiçeği başkasına verdi.  (Neden-sonuç)

Emin olduğum tek şey, senin benden daha iyi gördüğündür. (Karşılaştırma)

Fakat bu güvercinler, diğerlerinden biraz farklıydı. (Karşılaştırma)

Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. (Benzetme)

9.Cümlelerde koyu yazılmış deyimi metne kattığı anlamıyla yazınız.

Lafı ağzında geveleyip duruyordu. ( söylemek isteğini söyleyememek.)

Bu aralar iğne ipliğe döndü. (çok zayıflamak)

10.Cümlelerin hangisinde kullanılan deyimin açıklaması yoktur?

c.Geçen sene çalıştığım yerdeki Çaycı Bekir, adama günahını vermezdi.

Fatih’in ve Akşemsettin Hazretleri’nin fiziksel ve kişilik özelliklerini karşılaştırınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 3. Tema ERDEMLER Tema Değerlendirme Çalışmaları FATİH’İN İSTANBUL RÜYASI sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Fatih’in ve Akşemsettin Hazretleri’nin fiziksel ve kişilik özelliklerini karşılaştırınız.

FATİH: genç, mütevazı

AKŞEMSETTİN HAZRETLERİ: yaşlı, aksakallı, olgun.

 • Metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz. Fatih’in İstanbul Rüyası metninin hikâye unsurları:

Olay: Fatih Sultan Mehmet’in mütevazılığı ve hocalarına karşı gösterdiği hürmet.
Konu: Halkın,  Fatih’i Akşemsettin’le karıştırması
Kişiler: Fatih Sultan Mehmet, Akşemsettin, Molla Gürani, halk.
Yer: İstanbul
Zaman: Geçmiş zaman

Şehir halkı niçin Akşemşettin’i padişah sanıyor?

 

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 3. Tema ERDEMLER Tema Değerlendirme Çalışmaları FATİH’İN İSTANBUL RÜYASI sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Şehir halkı niçin Akşemşettin’i padişah sanıyor?

– Padişahın yaşlı biri olacağını zanneden şehir halkı Akşemşettin’i padişah sanıyor.

 • Fatih Sultan Mehmet neden çiçeklerin Akşemsettin’e verilmesini istiyor?

– Fatih Sultan Mehmet “Padişah benim ama onlar da benim hocalarımdır” diyerek kendini yetiştiren ve bu başarının mimarları olduğu için çiçeklerin hocalarına verilmesini istiyor.

 • Metnin ana fikrini belirleyiniz. Fatih’in İstanbul Rüyası metnini ana fikri nedir?

– Kazanılan başarılar karşısında mütevazı olunmalı ve başarıda katkısı olanlar unutulmamalıdır.

Birlikte hareket etmek bize neler kazandırır?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 3. Tema ERDEMLER Akıllı Güvercin Matuka etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Birlikte hareket etmek bize neler kazandırır?

Birlik ve beraberlik içinde hareket etmek bizim daha güçlü olmamamızı sağlar. Gerek iş dağılımı yaparak işlerin çok daha hızlı yapılmasında, gerek güçlerimizi birleştirerek imkânsız gibi görünen işlerin çözüme kavuşturulmasında birlik halinde hareket etmek bize başarı kazandırır. Birlik içinde hareket eden insanlar birbirilerini çok daha yakından tanıma fırsatı yakalarlar, karşılıklı ilişkiler gelişir, güzel dostluklar kurulur, insanlar birbirilerini daha iyi anlamaya başlarlar. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan fiziksel ve manevi kuvvet ile başarılması imkânsız gibi görünen işler bile çözüme kavuşturulabilir.

 • Cümlelerde yay ayraç ( ) içlerine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

Eyvah(!) Orman yanıyor(.)

Ormanda kuşlar(,) ağaçlar(,) sincaplar(…)

Dur yolcu(!)

Güvercinlerin davranışlarını tutarlı buluyor musunuz?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 3. Tema ERDEMLER Akıllı Güvercin Matuka etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Güvercinlerin davranışlarını tutarlı buluyor musunuz?

Her zaman grup halinde hareket eden on güvercin; karınları çok aç olduğu için Matuka’nın, yemleri tuzak olabileceği uyarısını dikkate almamışlar ve hemen kuşyemlerine saldırmışlardır. Metindeki açlık örneğinde olduğu gibi fiziksel veya psikolojik baskılar karşısında bazen mantıklı kararlar veremeyebiliriz. Önemli olan hatanın fark edilerek bunda ısrarcı olunmamasıdır. Güvercinler de hatalarını fark etmişler ve Matuka’nın önerisini uygulayarak hep birlikte kanat çırpıp tuzaktan kurtulmayı başarmışlardır.

Bu nedenle güvercinlerinin davranışlarını tutarlı buluyorum.

Akıllı Güvercin Matuka metninin konusu ve ana fikri nedir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 3. Tema ERDEMLER Akıllı Güvercin Matuka etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

Akıllı Güvercin Matuka metninin Konusu: avcının güvercinleri yakalamak için tuzak kurması ve güvercinlerin tuzaktan kurtulması.
Akıllı Güvercin Matuka metninin Ana Fikiri:

Birlik ve beraberlik içinde hareket edersek her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz.

Birlikten kuvvet doğar.

Matuka’nın yaşadığı orman nasıl bir yerdi?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 3. Tema ERDEMLER Akıllı Güvercin Matuka etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Matuka’nın yaşadığı orman nasıl bir yerdi?
kuşlardan tutunda yırtıcı hayvanları kadar pek çok hayvanın yaşadığı, uzun uzun ağaçların, şırıl şırıl akan derelerin, bin bir çeşit çiçekli ovaların, petek petek lezzet ören arıların yaşadığı bir ormandır.

2.Avcı, kuşları yakalamak için neler yaptı?
Avcı, bir ağacın altına bir tuzak hazırlayıp üzerine kuşyemi serpmiş ve gizlenerek kuşların gelmesini beklemiştir.

3.Matuka’nın avcının elinden kurtulmak için çözüm önerisi nedir?
Matuka, tek tek kaçışmaya çalışmak yerine, grup halinde kanat çırparak güçlerini birleştirmeyi önermiştir.

Yerinde söz söylemeyi bilen, özür dilemek zorunda kalmaz sözüyle ilgili bir yazı yazınız.

“Yerinde söz söylemeyi bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.” (Fatih Sultan Mehmet) sözüyle ilgili bir yazı yazınız.

 

“Yerinde söz söylemeyi bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.” Sözünde anlatılmak istenen birçok anlam vardır. Ancak kısaca değinmek gerekirse eğer, bir insan her sözünü yerli yerinde söyleyince özür dilemek zorunda kalmayacağı anlaşılıyor. Yani ilk akla gelen bu oluyor. Ancak bir diğer anlatılmak istenen ise, sonradan başınızın yere eğilmemesi veya sorun yaşamanız için, bulunduğunuz ortamda ortama göre cevap vermeniz ve bir söz söylemeden önce iki defa düşünüp öyle cevap vermenin en doğru olduğu belirtiliyor.

Akıllı Güvercin Matuka Metnini ana hatlarıyla anlatınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 3. Tema ERDEMLER Akıllı Güvercin Matuka etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 •  Metni ana hatlarıyla anlatınız. 

Güzel bir ormanda Çaylak Kuşu yaşarmış. Çaylak Kuşu, bir ağacın üstünden etrafı izlerken bir Avcının ağacın altına tuzak hazırladığını ve tuzağın üzerine kuşyemi serptiğini görür. On güvencin gelir ve yemleri yemek için ağacın altına konarlar. İçerinden en akıllısı olan Mutuka isimli güvercin, bunun bir tuzak olabileceğini söyler. Fakat diğer güvercinler karınları çok aç olduğunu için onu dinlemezler ve hemen yemlere saldırırlar. Güvercinlerin tamamı tuzağa yakalanmış, Matuka da kendini tuzaktan kurtaramamıştı. Güvercinler panik için kaçışmaya çalıştılar fakat başaramadılar. Mutuka “Hep birlikte kanat çırpalım. Kanatlarımız bir olduğunda hepimizin gücü birleşir” diyerek arkadaşlarını birlikte hareket etmelerini ancak bu şeklide kurtulabileceklerini söyler. Güvercinler hep birlikte kanat çırparak birlikteliğin gücü ile ayaklarındaki tuzakla beraber havalanmayı başarırlar ve ormanlık alan doğru uçarak avcıdan kurtulurlar.  Çaylak Kuşu, bu kez de güvercinlerin ayaklarındaki tuzaktan nasıl kurtulacaklarını merak etmeye başladı.

Umut, Teşvik, Gayret ne demek?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 3. Tema ERDEMLER Akıllı Güvercin Matuka etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

Umut

Tahminim: Beklenti
Anlamı: Olması beklenilen veya olacağı düşünülen şey, ümit.
Cümlem: Babamın doğum günü için çikolatalı pasta alçağını umuyorum.

Teşvik

Tahminim: gaza getirmek, isteklendirmek.
Anlamı: İsteklendirme, özendirme
Cümlem: Annem bir enstrüman çalmam konusunda beni hep teşvik etmiştir.

Gayret

Tahminim: Çabalamak, emek harcamak
Anlamı: Çalışma, çaba, çalışma isteği
Cümlem: Sene boyu çok gayretliydi, bu karne hediyesini hak etti.