8. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

8. sınıf fen bilimleri 8. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

A. Aşağıda parantez içine verilen cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (Y) Deprem sonucu ortaya çıkan enerji miktarına deprem şiddeti denir.
2. (D) Depremlerin oluşum şekilleri ve oluşturabileceği etkileri araştıran bilim dalına sismoloji denir.
3. (Y) Deprem başladığı anda koşarak evi terk etmeliyiz.
4. (Y) Havanın yapısında sadece oksijen, azot ve karbondioksit bulunur.
5. (Y) Hava olaylarındaki değişim her zaman çok uzun zaman aralıklarında oluşmaktadır.
6. (D) Hava durumu tahminleri bir uçağın ve geminin güzergâhının değişmesine sebep olabilir.
7. (Y) Televizyonlarda hava durumu raporları her zaman meteorologlar tarafından sunulur.
8. (D) Mevsimlerin oluşum nedenlerinden biri Dünya’nın dönme ekseninin eğik olmasıdır.
9. (D) İklim uzun bir zaman dilimini kapsarken hava durumu kısa bir zaman dilimini kapsayan bilgi
içerir.
10. (D) Küresel ısınma küresel iklim değişikliğine neden olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.