İzcilik metnini kendi cümlelerinizle özetleyiniz.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen İzcilik etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

  • Metnin önemli bulduğunuz bölümlerindeki düşünceleri, kendi cümlelerinizle bir paragraf yazarak anlatınız.

İzcilik gönüllülük esasına dayanan uluslararası, üniformalı bir gençlik faaliyetidir. İzcilik faaliyetleri ile gençlerin karakter gelişimi sağlanır, yurttaşlık eğitimi verilir. Onların bilgi, beceri ve davranış açısından beslenerek gelişmesi esas alınır. Her ülke kendi kültürü ve kendi doğal şartları doğrultusunda izcilik faaliyetleri yapabilir. İzciler, oba adı verilen küçük gruplar içinde, liderlerinin rehberliğinde, kendilerinin de katkıları ile hazırlanan programlar doğrultusunda genellikle açık hava çalışmaları ve özellikle izcilik kuralları doğrultusunda çeşitli faaliyetlere katılırlar. İzcilik bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şeklide bir yetki ve sorumluluk zincirinden oluşur ve bireylerin kariyer olarak yükselebilecekleri basamaklar bulunur. Her izci kendi kariyerini planlar ve bu doğrultuda tüm çalışmalarda başarılı olmak amacıyla atacağı her adımı programlamayı öğrenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.