Work in pairs. Make and respond to suggestions. Use the clues.

7.sınıf İngilizce dersi için verilen ENVIRONMENT sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Work in pairs. Make and respond to suggestions. Use the clues. (çevreyle ilgili aşağıdaki kelimeleri kullanarak konuşma hazırlayınız) 7.sınıf İngilizce pasifik yayınları ders kitabı 115. Sayfa 20. etkinlik

  • too hot / should air conditioner / use energy a lot use ventilator

– Oh, our classroom is too hot.

– Why don’t you turn on the air conditioner.

– Oh, I shouldn’t turn on that.

– Why?

– Because the air conditioner uses a lot of energy.

– You should use a ventilator.

– I will use the ventilator.

  • Hungry / should crisps, sweets / mustn’t, organic food, because – get fat

– I am very hungry

– Why don’t you eat some crisps or sweets.

– I mustn’t eat them

– Why?

– Because they aren’t organic food so get fat

  • Mosquitoes / should, use insecticide / mustn’t, because harmful

– I don’t like mosquitoes.

– You should use insecticide for fight them

– I mustn’t use it, because harmful for our healthy

  • late for work / take the car / have to use public transportation, so -save energy

– I am late for work.

– Why don’t you take the car

– I have to use public transportation, so I save energy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.