Yukarıdaki Türk büyüklerinin ortak özellikleri nelerdir

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Kim Kimdir? sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda verilen Türk büyüklerinin kim olduğunu görsellerden ve altlarında yazılı bilgilerden yararlanarak bulunuz.

Yazmış olduğu ünlü kitabını Abbasi halifesine sunmuştur. Kaşgarlı Mahmut

Gazneliler ile yaptığı Dandanakan Savaşı̓nı kazanmıştır. Tuğrul Bey

Malazgirt Zaferi ile Türklerin Anadolu̓ya yerleşmesini sağlamıştır. Alparslan

Birçok devlet yöneticisinin yanında çalışmıştır. Vezir Nizamülmülk

Gazneli Devleti’nin yöneticilerindendir. Gazneli Mahmut

Alparslan̓ın oğludur. Melikşah

  • Yukarıdaki Türk büyüklerinin ortak özellikleri nelerdir?

Devletlerini büyütmek için çalışmışlar, bunu sadece kendileri için değil İslam için de yapmışlardır. Fethettikleri yerleri imar etmişler yollar, köprüler, su yolları yapmışlar, orada yaşayan halkların islamiyeti seçmelerine sebep olmuşlardır. Bilim insanlarına ve edebiyata önem vermişlerdir.

  • Türk büyüklerine başka kimleri örnek verebilirsiniz?

Biruni, Yusuf Has Hacip

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.