İslam’ın Barış Dini Olmasını Örnekler Vererek Açıklayınız.

İslamiyetin barış dini olması onun temel özellikleri arasında değerlendirilir. Evet dinimiz hem barış hem kardeşlik dinidir. Peki biz bunları neye göre bu şekilde söyleyebiliyoruz işte İslam’ın barış dini olması ile ilgili örnekler;

 

Hak Teala Hucurat Suresi 10. ayette “Müminler ancak kardeştirler, kardeşlerinizin arsını bulup düzeltin” buyurmaktadır. Kuran-ı Kerim’den olan bu ayet açık bir şekilde müslümanları kardeşliğe davet etmektedir.

Kuran-ı Kerim Bakara Suresi 208. ayet “ey iman edenler hep birden barışa girin, şeytanın adımlarına tabi olmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır” ifadesiyle barışa ve düşmanlığın da şeytandan geleceğine vurgu yapmıştır.

Konuyla ilgili bir de hadis-i şerif örneği vermek gerekirse Efendimiz Hz Muhammed “bir kişiye 3 günden fazla küs durmak helal değildir” buyurmuştur. Bu hadisle de görülüyor ki İslamiyet barışı sevmekte ve insanları barış içinde yaşamaya teşvik etmektedir.

İslam tarihinde vuku bulan Hudeybiye barışı da İslamiyetin barış dini olduğunun sosyal anlamda bir örneğidir. Müşrikler ile müminler arasında yapılan bu anlaşma da İslam’ın barış dini olduğunun en büyük göstergesi “10 yıl savaş yapılmayacak şartıydı”

Güzel dinimiz insanları birlik ve beraberlik içinde yaşamaya yönlendirir. Bu örnekleri arttırmak pekala mümkündür. Hem ayet hem hadi hem de İslam tarihindeki yaşanmışlıklar hep insanlarla iyi geçinme ve güzel anlaşma ve onlara iyi davranma şeklinde telkinlerde bulunulmaktadır. Kısacası dinimizin birçok örnek ışığında barış ve kardeşlik dini olduğu sabittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.